Campanii

Resurse alocate:

  • 2 expertii servicii sociale

Campaniile sunt organizate regulat (campanii door to door) ,acestea sunt derulate  de echipa mobila multifunctionala, expertii sevicii sociale vor desfasura actiuni de informare a membrilor GT cu privire la prevenirea si combaterea violentei  in familie, prevenirea si combaterea abandonului scolar, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integritatea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mame le singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii,promovarea participarii persoanelor varstnice  care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege, la viata sociala si la cultivarea relatiilor interumane.