Asistență socială

Resurse alocate:

  • 3 expertii servicii sociale

Asistenta sociala este o disciplina academica si o profesie bazata pe practica, care se preocupa de indivizi ,familii, grupuri, comunitati si societate in ansamblu, intr-un efort de a satisface nevoile de baza si de a spori functionarea sociala. Proiectul se bazeaza pe prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala, aceste situatii au fost identificate pe baza anchetelor sociale efectuate la domiciliul solicitantilor grupului tinta. Anchete sociale au fost efectuate atat solicitantilor grupului tinta cat si elevilor. Expertii servicii sociale ofera indrumare ,consiliere si terapie a persoanelor din randul comunitatilor marginalizate  ca raspuns la dificultatile personale si sociale,ajuta memebrii GT sa dezvolte abilitati si  sa aiba acces la resursele si serviciile-suport necesare pentru a raspunde problemelor aparute din cauza somajului, saraciei, dizabilitatilor, dependentei, comportamentului infractional si delicvent, problemelor conjugale si de alta natura.

Articole:

Formulare: